01
08
०७
06
05
04
03
02

मॅन्युअल क्लिंग फिल्म पॅकेजिंग मशीन