contaca_us-1

फॅक्टरी टूर

कारखाना

कार्यालय क्षेत्र

०७

रिसेप्शन

06

विचारविनिमय कक्ष

3

व्यवस्थापकाचे कार्यालय

4

कार्यालय

५

स्वागत कक्ष

3

कंपनी कॅन्टीन

उत्पादन दुकान

10

उत्पादन यंत्र

11

उत्पादन यंत्र

10

उत्पादन यंत्र

11

गोदाम 01

13

गोदाम 02

13

गोदाम 03